Tuyển dụng thực tập Game Designer

Mô tả công việc: – Thɑm giɑ sáng tạo ý tưởng game và phát triển sản phẩm game hoàn chỉnh. – Trải nghiệm game từ góc độ người chơi để phát triển các tính năng mới của game. – Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu củɑ Ban giám đốc. Yêu cầu công việc: – Thời gian...
8/3 – The beautiful day for beautiful women

8/3 – The beautiful day for beautiful women

The International Women’s Day, March 8, is a day all over the world dedicated to honor the great merits that women still dedicate daily to the country and families across the continent. The day that the men always give half of the world deep feelings and...
Google+