Select Page

Animator Game 2D

MÔ TẢ CÔNG VIỆC   – Thiết kế ý tưởng chi tiết nội dung cho sản phẩm được bàn giao   – Theo dõi và cập nhật tiến độ của sản phẩm   – Test lỗi cho sản phẩm trước khi sản phẩm được ra mắt   – Theo dõi data của sản phẩm và đưa...

DATA ANALYST

MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Phân tích, xây dựng báo cáo, hỗ trợ thông tin và dữ liệu phục vụ cho các hoạt động Game Marketing và Game Product của công ty. – Phân tích, nghiên cứu các vấn đề liên quan đến số liệu và tìm phương pháp giải quyết các vấn đề phát sinh....
Google+