Select Page

AD MONETIZATION ANALYST

MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Theo dõi và tối ưu hóa Ads Revenue, Ads ARPDAU, eCPM. – Chủ động liên hệ với tất cả các đối tác quảng cáo (Admob, FAN, Unity, Ironsource, Applovin, v.v.) để quản lý hiệu suất kinh doanh hàng ngày. – Phối hợp với team Design để thiết...
Google+