Select Page

AD MONETIZATION ANALYST

MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Theo dõi và tối ưu hóa Ads Revenue, Ads ARPDAU, eCPM. – Chủ động liên hệ với tất cả các đối tác quảng cáo (Admob, FAN, Unity, Ironsource, Applovin, v.v.) để quản lý hiệu suất kinh doanh hàng ngày. – Phối hợp với team Design để thiết...

GAME MARKETING

MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Xây dựng, quản lý, tối ưu các chiến dịch chạy kênh quảng cáo (Google adwords, Facebook ads) cho Game Mobile trên thị trường Global. – Phân tích và đánh giá các chỉ số quảng cáo (CPM, CPI, IPM…), tối ưu hóa hiệu quả quảng cáo, mang...

Animator Game 2D

MÔ TẢ CÔNG VIỆC   – Thiết kế ý tưởng chi tiết nội dung cho sản phẩm được bàn giao   – Theo dõi và cập nhật tiến độ của sản phẩm   – Test lỗi cho sản phẩm trước khi sản phẩm được ra mắt   – Theo dõi data của sản phẩm và đưa...

DATA ANALYST

MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Phân tích, xây dựng báo cáo, hỗ trợ thông tin và dữ liệu phục vụ cho các hoạt động Game Marketing và Game Product của công ty. – Phân tích, nghiên cứu các vấn đề liên quan đến số liệu và tìm phương pháp giải quyết các vấn đề phát sinh....
Google+