Select Page

JD TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC

MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Phụ trách kiểm tra giám sát đôn đốc tiến độ/chất lượng công việc các dự án và báo cáo tình huống phát sinh đưa ra hướng giải quyết cho GĐ – Tiếp nhận và truyền đạt chỉ đạo của GĐ đến các bộ phận phòng ban có liên quan và xử lý nhanh các...

UNITY GAME DEVELOPER

MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Học và làm game trên nền tảng Unity. – Làm một phần hoặc độc lập tác chiến một game tùy theo trình độ. – Liên tục cập nhật các thư viện hỗ trợ một game hoàn chỉnh. – Có senior xịn sò hướng dẫn tận tình. – Có cơ hội tự...

PROJECT MANAGER

MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Lập kế hoạch, điều phối, thực hiện và giám sát các dự án game được giao – Phân tích báo cáo theo dõi kế hoạch để kiểm soát chất lượng dự án và đưa ra các ý tưởng để cải tiến – Đảm bảo các dự án diễn ra đúng tiến độ trong phạm vi...

GAME DESIGNER

MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Thiết kế ý tưởng chi tiết nội dung cho sản phẩm được bàn giao – Theo dõi và cập nhật tiến độ của sản phẩm – Test lỗi cho sản phẩm trước khi sản phẩm được ra mắt – Theo dõi data của sản phẩm và đưa ra những cập nhật nâng cấp...

MARKETING ASO

MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Thực hiện các hành động để cải thiện Tối ưu hóa kho ứng dụng (ASO) : – Research từ khóa top ( download, ranking ) mỗi tuần cho các game của công ty. – Có sự hiểu biết về các tool phân tích app như App Annie, Sensor Tower – Cải...
Google+