Select Page

AD MONETIZATION ANALYST

MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Theo dõi và tối ưu hóa Ads Revenue, Ads ARPDAU, eCPM. – Chủ động liên hệ với tất cả các đối tác quảng cáo (Admob, FAN, Unity, Ironsource, Applovin, v.v.) để quản lý hiệu suất kinh doanh hàng ngày. – Phối hợp với team Design để thiết...

GAME MARKETING

MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Xây dựng, quản lý, tối ưu các chiến dịch chạy kênh quảng cáo (Google adwords, Facebook ads) cho Game Mobile trên thị trường Global. – Phân tích và đánh giá các chỉ số quảng cáo (CPM, CPI, IPM…), tối ưu hóa hiệu quả quảng cáo, mang...

GAME DEVELOPER (COCOS CREATOR)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Học và làm game trên nền tảng Cocos Creator. – Làm một phần hoặc độc lập tác chiến một game tùy theo trình độ. – Liên tục cập nhật các thư viện hỗ trợ một game hoàn chỉnh. – Có cơ hội tự phát triển một game mà mình yêu thích....
Google+