Select Page

GAME DEVELOPER (COCOS CREATOR)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Học và làm game trên nền tảng Cocos Creator. – Làm một phần hoặc độc lập tác chiến một game tùy theo trình độ. – Liên tục cập nhật các thư viện hỗ trợ một game hoàn chỉnh. – Có cơ hội tự phát triển một game mà mình yêu thích....
Google+